Kallelse årsmöte 2023

Söderåsens Dansklubb Blåa skor vill bjuda in till årsmöte och medlemsdans.

Var: Klubblokalen på Fabriksgatan 4, 260 60 Kvidinge.

När: 30 mars 2023, klockan 18.15 för avprickning/röstlängd.

Årsmötet startar 18:30.

Efter Årsmötet blir det mat och dans.

Anmälan görs på vår hemsida under Anmälan Event/kurser.

Anmälan öppnar måndag 6 februari och stänger den 26 mars klockan 19.00.

Medlemsavgiften för 2023 skall vara betald senast 15 februari för att ha rösträtt.

Ev motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 5 mars på info@blaaskor.se Proposition, på stadgeändring, publiceras i särskilt dokument liksom stadgarna.

Föredragningslista publiceras tre veckor innan mötet. Verksamhetsberättelse- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budget samt inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att finnas tillgängligt en vecka före årsmötet via länk i bekräftelsemejl.

Även valberedningens förslag kommer att finnas tillgängligt då.

Hänvisning till dessa kommer på båda facebooksidorna.

Möteshandlingarna finner ni via den kallelse som har blivit utskickade till er som är registrerade medlemmar. Inte hunnit bli medlem än? Hör av er när ni har registrerat er för att få kallelsen med länk till handlingarna.

Förbered Dig genom att läsa handlingarna före mötet så vi kan hålla nere mötestiden!.

Välkomna! Styrelsen

Scrolla till topp