Kommittéer

Trivselkommitteer

Vår trivelkommite har att uppgift anordnar socialdanser och fester i vår förening.

Kommitténs gemensamma mail är: trivelkommitten@blaaskor.se

Jonna
Holmqvist

Ordförande

anneli.andersson@blaaskor.se

Johan
Martinsson

Scrolla till topp