Kommittéer

Trivselkommitteer

Vår trivelkommite har att uppgift anordnar socialdanser och fester i vår förening.

Anneli
Andersson

Ordförande

anneli.andersson@blaaskor.se