Styrelsen/Valberedningen

Styrelsen


Rose-Marie Andersson

ordförande

Susanne Lindvall

vice ordföradne

Lillie-ann Lindström

sekreterare

Marie Lundberg

Kassör

Daniel Höst

ledamot

Linda Anderholm

suppleant

Håkan Holmqvist

Suppleant

Gunnel Ivarsson

Suppleant

Valberedningen


Anna-Maria Johansson

valberedning

Fredrik Knutsson

valberedningen

Scrolla till topp