Styrelsen/Valberedningen

Styrelsen


Daniel Höst

ordförande

Susanne Lindvall

vice ordföradne

Lillie-ann Lindström

sekreterare

Marie Lundberg

Kassör

Malin Thoredsson

ledamot

Eva Snygg

suppleant

Ros-Marie

Suppleant

Valberedningen


Anna-Maria Johansson

valberedning

Dennis Werme

valberedningen

Scrolla till topp