Regler för klubblokalen

*Den som har kvitterat ut en nyckel och bokar lokalen är ansvarig
*Golv skall vara rena, vid behov dammsugas och våt-torkas golven (OBS ej dansgolvet)
*Hall o och trapphall skall vid behov sopas, alternativt torkas av med våtmopp
*Papperskorgar skall vara tömda och sopor bortförda.
*Matrester och dylikt får ej lämnas kvar i lokalen
*Använt porslin skall diskas och köksytor vara avtorkade
*Om något fattas eller går isönder skall detta anmälas till styrelsen. Ansvarig för bokningen kan bli ersättningsskyldig efter särskilt beslut av styrelsen.